EMERGENCY FIRST RESPONSE ENSIAPUKOULUTUS

 • Emergency First Response kurssit ovat hyväksyttyjä maailmanlaajuisesti.
 • Joka päivä Emercency First Responce kouluttajat auttavat yhteisöjä valmistautumaan onnettomuuksiin ja tilanteisiin, jossa avun saanti on viivästynyt. Koulutusta on saatavana 175 eri maassa ja materiaalia 24 eri kielellä.
 • Emergency First Response courses noudattavat International Liaison Committee on Resuscitation ( ILCOR ) kansainvälisen komitean ohjeita elvytykseen ja ensiapuun.

 • Järjestelmä keskittyy kouluttamaan tavallisia ihmisiä ensiaputaitoihin ja antamaan heille itseluottamusta toimia hätätilanteessa. Koulutus toteutetaan stressittömässä ilmapiirissä ja osallistujat saavat harjoitella taitoja tarpeensa mukaan osatakseen auttaa oikeassa hätätilanteessa.


  EFR-ensiapukurssille osallistumiselle ei ole ennakkovaatimuksia. Koulutusmateriaali on asiantuntijoiden suunnittelema ja suomenkielinen. Teorian osuus on viety minimiin, jotta kurssilaiset saisivat käyttää suurimman osan ajasta auttamisen harjoittelemiseen. Harjoitusosio käydään läpi yhdessä koulutuksessa, jolloin toiminta eri hätätilanteissa.


  ENSIAPUKURSSIT


  Hätäensiapu

  Emergency First Response Primary Care (hätäensiapu) opettaa osallistujat toimimaan henkeä uhkaavissa onnettomuuksissa.Kurssilla keskitytään henkeä pelastavaan ensiapuun teoriaopinnoissa, taitojen harjoittelu osassa ja realistisissa skenarioharjoitteissa. Kurssi antaa valmiudet ja rohkeutta toimia hätätilanteissa.


  Kurssilla opetettavia taitoja ovat:
  • Onnettomuuspaikan arviointi
  • Suojainten käyttö
  • Ensimmäinen tutkimus
  • Puhalluselvytys
  • Paineluelvytys
  • Hengitystukos
  • Vakava verenvuoto
  • Shokin hoito
  • Selkärankavammat

  Valinnaiset taidot:
  • Automaattisen sydämentahdistimen käyttö ( AED )
  • Ensiapuhapen anto

  Kurssi on suoritusperustainen ja kestoltaan noin 6 lähiopetustuntia ja 2 tuntia itseopiskelua


  Kurssi sisältää suomenkielisen itseopiskelukirjan ja opetusvideon


  Elvytyskurssi

  The Emergency First Response CPR & AED ( elvytyskurssi) kurssilla opitaan elvyttämisen perustaidot. Lisäksi tutustumme defibrilaattorin käyttöön elvytyksessä.


  Kurssilla opetettavia taitoja ovat:
  • Onnettomuuspaikan arviointi
  • Suojainten käyttö
  • Ensimmäinen tutkimus
  • Aikuisen paineluelvytys
  • Aikuisen painelu ja puhalluselvytys
  • Aikuisen elvytys ja AED laite
  • Lapsen elvytys ja AED laite
  • Vauvan elvytys
  • Tukehtuva aikuinen ja lapsi
  • Tukehtuva vauva

  Kurssi sisältää itseopiskelumateriaalin suomenkielisenä


  Kurssin kesto on noin 4 tuntia ja 2 tuntia itseopiskelua